Andro-id, 2019
installation/ installáció

laminated birch, glass, mirror, LED panels, acrylic paint, Arduino controller/ rétegelt nyír, üveg, tükör, LED-lapkák, akrilfesték, Arduino vezérlés

A triangle matrix of mutual reflections that reveals its own geometry. Automatic controls switch between the mirror geometry and the user lost in their own mirror images. The core programme provides a framework for the applications, the robots and all the automatic controls to imitate and adopt the behaviour of the user. The dream dreams itself./
Olyan háromszögmátrix viszonttükröződési rendszer, ami megmutatja saját geometriáját is. Automatika kapcsol a tükörgeometria és az önmaga tükörképeibe vesző felhasználó között. Az alapprogram keretet nyújt az alkalmazásoknak, a robotoknak és minden automatának, hogy utánozzák a felhasználó viselkedési formáit, ezzel is viszontformálva saját viselkedését. Az álom önmagát álmodja.


(C fotó: Deim Balázs / FMC)


(C fotó: Deim Balázs / FMC)