Black View on White Wall/ Fekete nézet fehér falakon, 1998
installation, camouflage industrial camera system/ installáció, kamuflázs ipari kamera rendszer, (10x) 38x38x2 cm

Egy valódi kameráról készült fotó tíz darab nagyítása - Malevics fekete négyzetének mintájára - egyforma csekély mélységű alumínium és üvegdobozokba helyezve.
"A fekete négyzet fehér alapon volt a tárgynélküli érzet első kifejezési formája: négyzet = érzet, fehér mező = a 'semmi', vagyis mindaz, ami ezen kívül esik." (K. Malevics: A tárgynélküli világ)
A végső kód: bináris 0:1 - fekete négyzet fehér alapon - a szemléleti univerzum építőköve - a végső disztinkció. Dead line: az összes eddigi kód - a tükörstádium és a szimbolikus rend egész tartományának végideje, amiben minden letűnik, hogy azután feltűnjön a jelentésvesztés örökidejű jelenében. Az átkódolásban - digitalizáció - minden elveszíti az alakját, mint az egész lehetőségét, végső alapelemeire - digit - hullik szét, hogy ennek mintájára épüljön fel újra meg újra végérhetetlenül, "már csak saját alapképletének rákos metasztázisa" - ként. (Baudrillard)/

Ten enlargements of a photograph of a real camera have been placed "following the composition of Malevich's Black Square" inside shallow aluminium and glass cases
"The black square on the white field was the first form in which nonobjective feeling came to be expressed. The square = feeling, the white field = the void beyond this feeling." (K. Malevich: The Non-Objective World)
The final code: binary 0:1 - black square on a white field - is the building block of an intuitive universe - the final distinction. Dead line: all codes until now - the end time of the entire domain of the mirror stage and the symbolic order, in which everything disappears only to reappear again in the eternal present time of the loss of meaning. In the recoding - digitalization - everything loses its form, as the possibility of wholeness, it falls into its fundamental elements - digits, then to be built again and again, as the "cancerous metastasis of its base formula". (Baudrillard) (translated by Szegedy-Maszák Zsuzsanna)