Stealth Aircraft, First Form 3./ Lopakodó, Első forma 3., 2008
installation/ installáció, 160x700x500 cm

plastic foil, wood, EUR pallet, a project with Gyula Domián/
műanyag fólia, fa, EUR raklapok, Domián Gyulával közös projekt

The top of the means of defense systems of the first world are the Stealth aircraft. The meaning of their invisibility is the increase of their hitting-power. The marginalized groups of the society are outside of its border and use the junk to build. Their colonies are outlaw and hidden- because nobody wants to notice them though they are visible. The modelling of one of the most effective weapon by the recycling technique of the homeless people presents a paradox: this society can make homeless the whole humanity./
Az első világ "védelmi" rendszerének egyik csúcsát a lopakodó formaosztályú repülőgépek képezik. Láthatatlanságuk célja az ütőképesség növelése. A reménytelenül marginalizálódott társadalmi csoportok a társadalom peremén kívülre szorulva annak hulladékából építkeznek. Telepeik a törvényen kívül állnak, "rejtőzködnek" mert noha láthatóak, senki nem akar tudomást venni róluk. A globalizálódó társadalom hadászatilag egyik leghatékonyabb fegyverének a hajléktalanok recycling technikájával történőformai megvalósítása megmutatja azt a paradoxont, hogy ez a társadalmi modell képes az egész emberiséget hajléktalanná tenni.