Supremacy/ Szupremácia, 2016
solo exhibition in acb Attachment/ önálló kiállítás az acb Attachment-ben
15 January 2016 - 3 March 2016/ 2016 január 15 - 2016 március 3

The formal system of avant-garde and neo-avantgarde, thanks to its reception in industrial design, became an everyday experience in the scenery of our current life. However, the ideology of these artistic movements did not become fundamental in our social life, their counter-reception is inevitable in contemporary art. The exhibition uses suprematism - an avant-garde utopia - as a starting point. Its particular importance is also based on Malevich's declaration of the suprematist critique of the current functionalism, mostly manifested in the Bauhaus. The alteration of the temperature - the heating or the cooling - has one of the highest rate of energy consumption. The radiators are used for releasing both the necessary and the unwanted warmth. From all the household machines, the various heating devices are the biggest electricity consumers. Besides military and industrial use, thermal imaging has become accessible for everyone in the form of various smart phone applications during the last couple of years. I use this technology to unveil the acronyms referring to global issues, hidden in the suprematist radiators./
Az avantgarde és a neoavantgarde formavilága az ipari design recepciója miatt a mai életünk díszleteiben mindennapi élménnyé vált. Az ezen művészeti mozgalmak keretéül szolgáló eszmék viszont kevésbé váltak meghatározóvá mai társadalmi életünkben, ezért a kortárs művészetben viszont-recepciójuk megkerülhetetlenné vált. A kiállítás az egyik avantgarde utópiát, a szuprematizmust használja fel, ami azért különösen fontos, mert Malevics deklarációjának része a korabeli, főként Bauhaus által hirdetett funkcionalizmus, szuprematista kritikája. Az egyik legnagyobb energia felhasználási ág a környezeti hőmérséklet változtatása, a fűtés vagy a hűtés. A szükséges hő leadása, vagy a felesleges hő elvezetése radiátorokkal történik. A háztartási gépek közül, a különböző melegítő eszközök a legnagyobb áram fogyasztók. Az elmúlt évek során a hőkamerás képalkotás a hadászati és az ipari felhasználás mellett, elérhetővé vált a lakosság számára is, okostelefon kiegészítők formájában. Ezzel a technológiával teszem láthatóvá a globális problémákra utaló, rejtett mozaikszavakat a szuprematista radiátorokban.

acb Attachment

http://artkartell.hu/component/k2/150-a-szuprematista-radiator

http://www.kuk.hu/hu/content/forma-%C3%A9s-t%C3%A1rsadalomInterior of the exhibition/ kiállítás enteriőr, 2016

Vectoral plans for the exibithion/ a kiállításhoz készített vektoros tervek, 2015

One of the exhibited object without cover/ az egyik kiállított mű borítólemez nélkül, 2016

Supremacy 3/Szupremácia 3, 2016
object (radiator)/ objekt (fűtőtest), 95x52x10 cm
festett fémlemez, kontakt grill, acél, hőcső/ painted sheet metal, contact grill, steel, heatpipe

There are unvisible heet pipes inside the radiator, what formed an acronym. After switching on the contact grill, when the heat pipes are hot, thermal camera will be shown the acronym: UDHR (universal declaration of human rights)./
A radiátor belsejében elhelyezkedő, nem látható hő-csövek egy mozaikszót formáznak. Bekapcsolás után, ha a hőcsövek felforrósodnak, hő-kamerával látható lesz a mozaikszó: UDHR (universal declaration of human rights/ azemberi jogok egyetemes nyilatkozata).

After switching on the hot plate, when the heat pipes are hot, thermal camera will be shown the acronym: CO2/
Bekapcsolás után, ha a hőcsövek felforrósodnak, hő-kamerával látható lesz a mozaikszó: CO2.

After switching on the hot plate, when the heat pipes are hot, thermal camera will be shown the acronym: GDP (gross domestic product)./
Bekapcsolás után, ha a hőcsövek felforrósodnak, hő-kamerával látható lesz a mozaikszó: GDP (gross domestic product/ bruttó hazai termék).

After switching on the hot plate, when the heat pipes are hot, thermal camera will be shown the acronym: HIPC (heavily indebted poor countries)./
Bekapcsolás után, ha a hőcsövek felforrósodnak, hő-kamerával látható lesz a mozaikszó: HIPC (súlyosan eladósodott szegény országok).